Produktion

Det hele starter med et lille frø…
Hvert år dyrkes, høstes og sendes tusindvis af tons råvarer fra Magnihill. Disse råvarer er givet de bedste vilkår for at imødekomme vore kunders ønsker og behov, og for at muliggøre dette er Magnihill med i udvælgelsen af hele processen.

Magnihill har for at kunne dække markedets behov og for hurtigt at kunne tilpasse høsten efter efterspørgslen kontrakter med avlere i flere områder, såsom Skåne, Blekinge, Halland og Danmark. Vi har vor egen maskinpark, hvilket indebærer, at vi efter behov kan assistere avlerne med alt fra såning til høst.

…til en færdig grøntsag, som forarbejdes efter omhyggelig udvælgelse på Magnihill.
Inden vi skriver kontrakt med avlerne, tager vi jordprøver og foretager analyser for at opnå et optimalt høstresultat af højeste kvalitet. Disse analyser foretages siden hen løbende i sæsonen, hvilket giver store fordele for avlerne. Avlerne får efter hver analyse udleveret dokumentation på, at jorden eksempelvis ikke indeholder for høje værdier af nitrater m.m. Vi vælger desuden at være med i processen om hvilket frø, der egner sig bedst til hvilken jordtype, naturligvis nøje afstemt med, hvad der efterspørges på markedet. Igennem dette arbejde er vore produkter sporbare tilbage til frøets oprindelse.

Magnihill står desuden for transporten til Magnihill og ved levering går de igennem flere procedurer og kvalitetskontroller, såsom indvejning og størrelsessortering, frasortering af sten, vask og eventuel skrælning, snitning, optisk sortering, blanchering, metaldetektering og indfrysning. Hele tiden overvåges forædlingsprocessen, og der foretages løbende manuelle kontroller – alt dette af erfarne øjne. Efter indfrysningen pakkes og opmærkes varerne til opbevaring på vores frysehus eller til direkte levering hos vore kunder.