Kvalitet & Miljø

Kvalitet og miljø er i centrum på Magnihill.

En stor del af produktionen består af økologisk dyrkede grøntsager, som blandt andet anvendes som ingredienser i babymad, færdigretter, drinks, puréer og saucer. Det stiller store krav til kvaliteten og til miljøet i alle led – helt fra frø og dyrkning af grøntsagerne til produktion, indfrysning, oppakning og lager.

Blandt andet kan du i vore produkter spore ingredienserne tilbage til den jord de er opdyrket i. For yderligere at kunne sikre sporbarheden i produkterne, er det ligeledes Magnihill, som bestiller og leverer frøene til landmændene.

Omtanken med miljøet præger hele vor produktion, og vi ønsker til enhver tid at genbruge, hvad der kan genbruges. Eksempelvis vores organiske affald går til jordforbedring i markerne hos vores nabobønder.

Magnihill vælger oprindelsesmærket elektricitet og fjerner fossile brændstoffer

Magnihill installerede solceller i marts 2017, målet er, at solcellerne skal dække ca. 10% af energiforbruget. Resterende elektricitet får Magnihill udelukkende fra vandkraft og vindkraft, se og download vores certifikat for oprindelsesmærket elektricitet for 2020: Miljøcertifikat Elektricitet – Magnihill

I august 2017 installerede vi en pelletkedel, og med det fjernede vi fossile brændstoffer som en del af vores store miljøindsats.

Magnihill er Food Safety System Certification (FSSC) 22000 certificeret og KRAV certificeret

Det faktum, at vi er certificeret i henhold til FSSC og KRAV, betyder blandt andet løbende kvalitetskontroller og revisioner i løbet af året.

Download FSSC 22000 certifikat >>

Download Magnihills KRAV-certifikat >>