Menu

Virksomhedspolitik

Vores vision

Magnihill skal være kundens førstevalg af partner til frosne kvalitetsprodukter fra planteriget.

Vi vil også fremme udviklingen af bekvemme økologiske produkter, arbejde for en bæredygtig forretning, hvor vi er en del af en større sammenhæng og tager ansvar for miljø, bæredygtighed og socialt ansvar.

Virksomhedens idé

Magnihill udvikler, producerer og sælger frosne produkter fra planteriget, med fokus på økologi og convenience, i samarbejde med vores kunder og leverandører.

Retningslinjer for kvalitet og fødevaresikkerhed

Magnihill vil fungere som en prioriteret, sikker og pålidelig leverandør af frosne plantebaserede fødevarer. Vores partnerskaber skal være baseret på langsigtede relationer og et højt serviceniveau. Vores forretningssystem skal være certificeret efter en GFSI-godkendt standard, fungere proaktivt og sikre, at vi leverer sikre produkter med den rette kvalitet.

Gældende love og regler samt vores kunders krav og forventninger er grundlaget for, at vi kan udføre et effektivt arbejde, hvor vi hele tiden udvikler og forbedrer os. Det sker gennem åbne diskussioner, produktudvikling og løbende forbedringer.

Fødevaresikkerhedskulturen tænkes ind i alle virksomhedens beslutninger, gennemsyrer virksomheden og er tydelig for alle medarbejdere og opfattes også af både leverandører og besøgende.

Kommunikationen inden for Magnihill og med kunder, forretningspartnere og andre skal være åben, ærlig og effektiv.

Gennem langsigtede aftaler med avlere og leverandører og ekspertise inden for teknologi, produktionsproces og fødevaresikkerhed styrker vi virksomhedens konkurrenceevne på markedet og sikrer langsigtet rentabilitet og omkostningseffektiv produktion. Ekspertise inden for fødevaresikkerhed, proces- og automatiseringsteknologi er afgørende for vores forretning, og vi sikrer dette gennem løbende uddannelse af vores egne medarbejdere og ved at inddrage ekstern ekspertise i specifikke spørgsmål.

Fuld sporbarhed fra frø til færdigt produkt er en selvfølge. Det samme er det ikke at arbejde med genetisk modificerede produkter. Vores forretningsmål omfatter mål for fødevaresikkerhed, og der følges op på dem hver måned.

Miljøpolitik

Den miljøpåvirkning, som Magnihill forårsager, skal reduceres og forebygges. Fokus er på produktionsteknikker, emballagematerialer, affaldsminimering, energiforbrug og emissioner til miljøet.

Vores ambition er at blive selvforsynende med energi ved hjælp af vedvarende teknologier.

Vores forretningsmål omfatter miljømål og følges op på månedlig basis.

Wiveca P. Almgren
Direktør og ejer Magnihill AB