Vigtig information om Corona-virus

På grund af det igangværende udbrud af coronavirus (covid-19) i flere dele af verden har Magnihills ledelse besluttet en række forholdsregler, der gælder for alle ansatte med øjeblikkelig virkning.
Baggrunden for de forsigtighedsforanstaltninger er den hurtige spredning af infektion, der er sket globalt og især i Europa i løbet af den sidste uge. Formålet med disse foranstaltninger er at beskytte vores ansatte, deres familier, kunder og andre, samtidig med at det hjælper med at reducere hastigheden på korona-virusens fremskridt i Sverige og Danmark.
Magnihill arbejder også kontinuerligt med vores risikoanalyser og træffer foranstaltninger for at minimere konsekvenserne for vores kunder og medarbejdere.

Forholdsreglerne gælder indtil videre.

Information til vores kunder

  • Vores mål er at holde vores produktion, pakkeri, losning og lager i drift uden afbrydelse.
  • Hvis medarbejdere, der normalt er en del af vores produktion, bliver syge, erstatter vi dem med andre sunde medarbejdere fra en anden afdeling. Vi bruger også bemandingsvirksomheder i størst muligt omfang for at holde virksomheden i gang.
  • Hvis personalet bliver syge trods vores handlinger, foretager vi en undersøgelse, som betyder, at vi prøver at lokalisere smittekilde. Baseret på undersøgelsen laver vi en handlingsplan for at undgå yderligere infektion.
  • Lokaler, der er blevet inficeret, ryddes op.
  • Hvis der forekommer afvigelser eller hændelser på kunden / ekstern arbejdsplads, hvor vores personale arbejder, vil vi lave en risikovurdering og handlingsplan for at fortsætte med at arbejde for alles sikkerhed, både internt og eksternt.
  • Hvis Corona-pandemien påvirker vores virksomhed på en måde, vi ikke kunne forhindre eller forudsige, så prioriterer vi vores produktions- og emballeringsanlæg, da fødevarer er den højeste prioritet i en nødsituation.
  • Vi overvåger udviklingen i spredningen af smitten og opdaterer løbende vores foranstaltninger og sikrer det foranstaltningerne er kendte for alle ansatte i gruppen.

Hvis du har spørgsmål om coronavirus eller ønsker at vide mere, kan du finde oplysninger på Sundheds- og Ældreministeriet: https://www.sum.dk/

Mörarp, 19. marts, 2020

Wiveca P.Almgren
CEO, Magnihill AB