Magnihill vælger oprindelsesmærket elektricitet

Magnihill installerede solceller i marts 2017, målet er, at solcellerne skal dække ca. 10% af energiforbruget. Resterende elektricitet får Magnihill udelukkende fra vandkraft og vindkraft, se og download vores certifikat for oprindelsesmærket elektricitet for 2020: Miljøcertifikat Elektricitet – Magnihill

I august 2017 installerede vi en pelletkedel, og med det fjernede vi fossile brændstoffer som en del af vores store miljøindsats.